ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และคู่มือต่างๆ ได้ดังนี้

  Car Park Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
1 คู่มือ Remote-CMHD          
2 คู่มือการใช้งาน Barrier CMHD Series          
3 คู่มือการใช้งาน Barrier CMW Series          
4 Manual Reader Longer CMLQ860,890 - July,2016          

  Finger Scan Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
5 HIP Premium Time for Series 8 2.0.4 (21/06/2016)
คำชี้แจง
6 HIP Premium Time for Series U 2.0.4 (11/05/2016)
คำชี้แจง
7 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2
8 HIP Premium Time for Series U 2.0.2
9 HIP Premium Time G2 1.3.6
คู่มือ
10 HIP Premium Time 1.3.7
11 การตั้งค่า DNS สำหรับเครื่อง Fingerprint      
-
 
12 HIP Time Attendance 2011 2.7.4
-
13 HIP Time Attendance 2011 2.7.4
-
C28T
14 Time Attendance v4.8.5 4.8.5
TH
คู่มือ
-
U300C
15 Attendance Management 2008 4.8.3 Build 132
-
-
16 Attendance Management 2008 3.6.6 Build 9
-
17 HIP Device Management 2.2 Build 6/9/2010
-
18 HIP E-Clocking 2.1.016
19 HIP E-Clocking 2.1.015
20 HIP E-Clocking 2.1.013
21 HIP E-Clocking 2.1.006
22 Fingerprint CM5000 1.8
-
-
23 HIP Time SMS Solution -
EN
TH
คู่มือ
-
C100
24 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.0
EN
TH
คู่มือ
-
25 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.1.6671
EN
TH
คู่มือ
-
26 Export text data to Excel Only -      
-
27 คู่มือการต่อเครื่อง ACCESS 2 เครื่อง In/Out -
-
-
All Finger Scan Device Group
28 คู่มือการเชื่อมต่อแบบ DNS -
-
All Finger Scan Device Group
29 Driver G-Series 2 -
-
30 Driver G-Series 6 -
-
31 Driver G-Series 8 -
-
32 AccessDatabaseEngine 32 bit -
-
All Finger Scan Device Group
33 AccessDatabaseEngine 64 bit -
-
All Finger Scan Device Group
34 Driver USB CMI820 -  
-
35 Figner Line .
-
36 คู่มือการใช้งาน Ci690S Fingerprint    
   
37 Wiring Diagram CMi821-CIcam Intercom May,2016          
38 คู่มือการใช้งาน CMI-681S          
39 คู่มือการใช้งาน CMI-689          
40 คู่มือการใช้งาน CMI-683S          

  Face Scan Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
41 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2
42 HIP Premium Time Face Scan 1.1.2
CMIF60
     
44 Face Scan F302 1.0
คู่มือ
-
CMIF 20
45 Face Scan Attendance Management System (Server/Client) 7.1
EN
-
คู่มือ
-
46 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F63S          
47 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F65S          

  Guard Tour Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
48 Patrol Management System (GT4) 1.1.1
-
-
GT4, GT4/1
49 Patrol Management System (GT9) 5.1.1
-
GT9
50 Patrol Management System (GT11) (Thai)  
-
GT11
51 DriverGT11       GT11
52 Patrol Management System (GT13)     GT13

  CCTV Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
53 Series CMX70xx      
54 Series CMX71xx      
55 Series CMPH 75xx      
56 Series CMR 69xx      
57 Series CML 90xx      
58 Series CMX 81xx      
59 Series CMT (IP Cam+NVR)  
คู่มือ
   
60 CMS1      
61 CMS2      
62 CMS3      
63 NVR WiFi          

  Access Control Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
64 IC Card 6.8 6.8
คู่มือ
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
65 IC Card 6.9 6.9
คู่มือ
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
66 Wiegand Access Control 7.75
TH / EN
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
67 Wiegand Access Control 5.33
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
68 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 1002    
-
Wiegand 1002
69 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 2002    
-
Wiegand 2002
70 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 4001    
-
Wiegand 4001
71 คู่มือ Remote-CMHD          
72 คู่มือการใช้งาน Ci100S          
73 คู่มือการใช้งาน CMG250          
74 คู่มือการใช้งาน CMG260          
75 คู่มือการใช้งาน CMG270          
76 คู่มือการใช้งาน CMG280          
77 คู่มือการใชงาน CMG290          
78 คู่มือการใช้งาน CMG300          
79 คู่มือการใช้งาน Energy Switch          
80 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Access Control V5.33          

  Hotel Lock Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
81 RF Card Lock V13.05.03 13.05.03
-
82 คู่มือการใช้งาน Hotel Lock New          
83 Program Hotel Lock 6.9      

  Service Application Version Link Download      
84 Crystal Report Engine for Client 2008
-
     
85 Framework 3.5 for xp, 7
(32/64 bit)
-
-
     
86 Framework 3.5 for Windows 8
(32/64 bit)
-
-
     
87 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 4        

  Hotel Lock Version Link Download Link คู่มือ Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
89 Hand Held CMD160        
90 Hand Held CMD200        
91 Hand Held CMD3003B1        
92 WalkThrough CMX2101-A2        
93 WalkThrough CMX2101LCD